Bưu điện Đặng Giang

  • Mã bưu điện: 157150
  • Bưu cục: Bưu điện Đặng Giang
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đặng Giang, Xã Hoà Phú, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 024.33775275