Bưu điện Cổ Hiền

  • Mã bưu điện: 513680
  • Bưu cục: Bưu điện Cổ Hiền
  • Địa chỉ: Thôn Cổ Hiền, Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh
  • Điện thoại: 02323936242