Bưu điện Chợ Trạm

  • Mã bưu điện: 514290
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Trạm
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Trạch 1, Xã Mỹ Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323882529