Đại lý bưu điện Hóa Tiến

  • Mã bưu điện: 513318
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Hóa Tiến
  • Địa chỉ: Thôn Má Lậu, Xã Hoá Tiến, Huyện Minh Hóa
  • Điện thoại: 02323 516951