Bưu điện Chợ Đà

  • Mã bưu điện: 448910
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Đà
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thọ Dân, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 02373565135