Bưu điện Chợ Búng

  • Mã bưu điện: 415150
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Búng
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc 1, Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 02273.722001