Bưu điện Châu Giang

  • Mã bưu điện: 412240
  • Bưu cục: Bưu điện Châu Giang
  • Địa chỉ: Thôn Châu Giang, Xã Đông Phong, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 02273.852069