Bưu điện Thụy Xuân

  • Mã bưu điện: 412920
  • Bưu cục: Bưu điện Thụy Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Vạn Xuân Nam, Xã Thụy Xuân, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 02273.859003