Bưu điện khai thác cấp 2 Vũ Thư

  • Mã bưu điện: 414920
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Vũ Thư
  • Địa chỉ: Khu An Bình 1, Thị Trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 02273.826201