Bưu điện Bình Liêu

  • Mã bưu điện: 206100
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Liêu
  • Địa chỉ: Đường 18c Khu Bình Quyền, Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu
  • Điện thoại: 02033878252