Bưu điện Bằng Khẩu

  • Mã bưu điện: 262340
  • Bưu cục: Bưu điện Bằng Khẩu
  • Địa chỉ: Thôn Khu Chợ 1, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn
  • Điện thoại: 0209874161