Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phương

  • Mã bưu điện: 263010
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phương
  • Địa chỉ: Thôn Khuổi Shiến, Xã Mỹ Phương, Huyện Ba Bể
  • Điện thoại: 02093850224