Bắc Kạn

Bưu điện văn hóa xã Giáo Hiệu

Mã bưu điện: 264420 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giáo Hiệu Địa chỉ: Thôn Khuổi Lè, Xã Giáo Hiệu, Huyện Pác Nặm Điện thoại: 02093893119

Bưu điện văn hóa xã Công Bằng

Mã bưu điện: 264430 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Công Bằng Địa chỉ: Thôn Nà Giàng, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm Điện thoại: 02093893038

Bưu điện văn hóa xã Cổ Linh

Mã bưu điện: 264381 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cổ Linh Địa chỉ: Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm Điện thoại: 0209893274

Bưu điện văn hóa xã Cao Tân

Mã bưu điện: 264363 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Tân Địa chỉ: Thôn Bản Bón, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm Điện thoại: 02093894219

Bưu điện văn phòng VP BĐH Pác Nặm

Mã bưu điện: 264490 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Pác Nặm Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm Điện thoại: 02093893001

Bưu điện văn hóa xã Bộc Bố

Mã bưu điện: 264316 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bộc Bố Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Bằng Thành

Mã bưu điện: 264470 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Thành Địa chỉ: Thôn Bản Khúa, Xã Bằng Thành, Huyện Pác Nặm Điện thoại: 02093893741

Bưu điện văn hóa xã Nhạn Môn

Mã bưu điện: 264458 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhạn Môn Địa chỉ: Thôn Phai Khỉm, Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm Điện thoại: 02093893096

Bưu điện Pác Nặm

Mã bưu điện: 264300 Bưu cục: Bưu điện Pác Nặm Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm Điện thoại: 02093893001

Bưu điện văn hóa xã Nghiên Loan

Mã bưu điện: 264330 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghiên Loan Địa chỉ: Thôn Pác Liển, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm Điện thoại: 02093876392