Thông tin bưu cục: Ngân Sơn – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện GD2-Ngân Sơn, Bưu điện Bằng Khẩu, Bưu điện Nà Phặc, Bưu điện văn hóa xã Đức Vân, Bưu điện văn hóa xã Thượng Ân, Bưu điện văn hóa xã Cốc Đán, Bưu điện văn hóa xã Trung Hòa, Bưu điện văn hóa xã Thuần Mang, Bưu điện văn hóa xã Lãng Ngâm, Bưu điện văn hóa xã Hương Nê, Bưu điện văn hóa xã Thượng Quan, Bưu cục văn phòng VP BĐH Ngân Sơn

Bưu điện GD2-Ngân Sơn

 • Mã bưu điện: 262300
 • Bưu cục: Bưu điện GD2-Ngân Sơn
 • Địa chỉ: Tiểu Khu Phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn
 • Điện thoại: 0209874101

Bưu điện Bằng Khẩu

 • Mã bưu điện: 262340
 • Bưu cục: Bưu điện Bằng Khẩu
 • Địa chỉ: Thôn Khu Chợ 1, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn
 • Điện thoại: 0209874161

Bưu điện Nà Phặc

 • Mã bưu điện: 262450
 • Bưu cục: Bưu điện Nà Phặc
 • Địa chỉ: Tiểu Khu 2, Thị Trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn
 • Điện thoại: 02093877225

Bưu điện văn hóa xã Đức Vân

 • Mã bưu điện: 262320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Vân
 • Địa chỉ: Thôn Bản Chang, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn
 • Điện thoại: 02093874132

Bưu điện văn hóa xã Thượng Ân

 • Mã bưu điện: 262360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Ân
 • Địa chỉ: Thôn Nà Hin, Xã Thương Ân, Huyện Ngân Sơn
 • Điện thoại: 02093874057

Bưu điện văn hóa xã Cốc Đán

 • Mã bưu điện: 262390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cốc Đán
 • Địa chỉ: Thôn Hoàng Phài, Xã Cốc Đán, Huyện Ngân Sơn
 • Điện thoại: 02093874241

Bưu điện văn hóa xã Trung Hòa

 • Mã bưu điện: 262430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Nà Đi, Xã Trung Hoà, Huyện Ngân Sơn
 • Điện thoại: 02093877214

Bưu điện văn hóa xã Thuần Mang

 • Mã bưu điện: 262530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuần Mang
 • Địa chỉ: Thôn Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn
 • Điện thoại: 02093874235

Bưu điện văn hóa xã Lãng Ngâm

 • Mã bưu điện: 262560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lãng Ngâm
 • Địa chỉ: Thôn Nà Lạn, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn
 • Điện thoại: 02093877151

Bưu điện văn hóa xã Hương Nê

 • Mã bưu điện: 262580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Nê
 • Địa chỉ: Thôn Bản Quản 2, Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn
 • Điện thoại: 02093877315

Bưu điện văn hóa xã Thượng Quan

 • Mã bưu điện: 262490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Quan
 • Địa chỉ: Thôn Cò Luồng, Xã Thượng Quan, Huyện Ngân Sơn
 • Điện thoại: 02093877228

Bưu cục văn phòng VP BĐH Ngân Sơn

 • Mã bưu điện: 262420
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Ngân Sơn
 • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn
 • Điện thoại: 02093874101