Bưu điện văn hóa xã Bành Trạch

  • Mã bưu điện: 262720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bành Trạch
  • Địa chỉ: Thôn Lủng Điếc, Xã Bành Trạch, Huyện Ba Bể
  • Điện thoại: 02093876177