Bưu điện văn hóa xã Thuần Mang

  • Mã bưu điện: 262530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuần Mang
  • Địa chỉ: Thôn Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn
  • Điện thoại: 02093874235