Bưu điện Quảng Khê

  • Mã bưu điện: 262990
  • Bưu cục: Bưu điện Quảng Khê
  • Địa chỉ: Thôn Chợ Lèng, Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể
  • Điện thoại: 02093894062