Bưu điện Bãi Cháy

  • Mã bưu điện: 202400
  • Bưu cục: Bưu điện Bãi Cháy
  • Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: 02033846203