VNPOST Tam Kỳ, Quảng Nam

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Tam Kỳ, Quảng Nam cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Bưu điện Tam Kỳ, Bưu điện Thành Phố Tam Kỳ GD, Bưu điện Thành Phố Tam Kỳ GD, Bưu điện Huỳnh Thúc Kháng, Bưu điện Phan Chu Trinh, Bưu điện An Xuân, Bưu điện KHL Tam Kỳ, Bưu điện HCC Quảng Nam, Bưu điện TMĐT Tam Kỳ, Bưu điện HCC TP Tam Kỳ, Bưu điện KCN Tam Thăng, Bưu điện văn hóa xã Tam Phú, Bưu điện văn hóa xã Tam Thăng, Bưu điện văn hóa xã Tam Ngọc, Đại lý bưu điện Vườn Lài, Đại lý bưu điện Số 3, Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Nam, Hòm thư Công cộng Xã Tam Thanh, Bưu cục văn phòng Quảng Nam, Bưu cục văn phòng BĐT Quảng Nam, Bưu cục văn phòng BĐTP Tam Kỳ, Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Nam

Bưu điện Tam Kỳ

 • Mã bưu điện: 560000
 • Bưu cục: Bưu điện Tam Kỳ
 • Địa chỉ: Sô´18, Đường Trần Cao Vân, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 023533858578

Bưu điện Thành Phố Tam Kỳ GD

 • Mã bưu điện: 561000
 • Bưu cục: Bưu điện Thành Phố Tam Kỳ GD
 • Địa chỉ: Sô´18, Đường Trần Cao Vân, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 02353858578

Bưu điện Thành Phố Tam Kỳ GD

 • Mã bưu điện: 561130
 • Bưu cục: Bưu điện Thành Phố Tam Kỳ GD
 • Địa chỉ: Sô´18, Đường Trần Cao Vân, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 02353858578

Bưu điện Huỳnh Thúc Kháng

 • Mã bưu điện: 561450
 • Bưu cục: Bưu điện Huỳnh Thúc Kháng
 • Địa chỉ: Kiệt Khu Tt Xí Nghiệp May, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 02353859083

Bưu điện Phan Chu Trinh

 • Mã bưu điện: 561100
 • Bưu cục: Bưu điện Phan Chu Trinh
 • Địa chỉ: Khối phố Lê Hồng Phong, Phường Hoà Hương, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 02353525222

Bưu điện An Xuân

 • Mã bưu điện: 561210
 • Bưu cục: Bưu điện An Xuân
 • Địa chỉ: Sô´02, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 02353810284

Bưu điện KHL Tam Kỳ

 • Mã bưu điện: 561280
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Tam Kỳ
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 02353825456

Bưu điện HCC Quảng Nam

 • Mã bưu điện: 561250
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Quảng Nam
 • Địa chỉ: Sô´159B, Đường Trần Quý Cáp, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 02353770777

Bưu điện TMĐT Tam Kỳ

 • Mã bưu điện: 561242
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Tam Kỳ
 • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 02353535000

Bưu điện HCC TP Tam Kỳ

 • Mã bưu điện: 561243
 • Bưu cục: Bưu điện HCC TP Tam Kỳ
 • Địa chỉ: Sô´159, Đường Trương Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 02353825333

Bưu điện KCN Tam Thăng

 • Mã bưu điện: 561175
 • Bưu cục: Bưu điện KCN Tam Thăng
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Bình, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 02353525666

Bưu điện văn hóa xã Tam Phú

 • Mã bưu điện: 561120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Phú
 • Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 02353858609

Bưu điện văn hóa xã Tam Thăng

 • Mã bưu điện: 561160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Thăng
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Bình, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 0905189591

Bưu điện văn hóa xã Tam Ngọc

 • Mã bưu điện: 561380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Ngọc
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tam Ngọc, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 0982216408

Đại lý bưu điện Vườn Lài

 • Mã bưu điện: 561060
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Vườn Lài
 • Địa chỉ: Sô´233B, Đường Trần Cao Vân, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 02353834102

Đại lý bưu điện Số 3

 • Mã bưu điện: 561409
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 3
 • Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Nam

 • Mã bưu điện: 560100
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Nam
 • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 02353852898

Hòm thư Công cộng Xã Tam Thanh

 • Mã bưu điện: 561148
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tam Thanh
 • Địa chỉ: Thôn Thượng Thanh, Xã Tam Thanh, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Quảng Nam

 • Mã bưu điện: 560900
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Quảng Nam
 • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐT Quảng Nam

 • Mã bưu điện: 561244
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐT Quảng Nam
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: 02353812120

Bưu cục văn phòng BĐTP Tam Kỳ

 • Mã bưu điện: 561245
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTP Tam Kỳ
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Nam

 • Mã bưu điện: 561246
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Nam
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
 • Điện thoại: