Bưu điện Đông Giang

  • Mã bưu điện: 565500
  • Bưu cục: Bưu điện Đông Giang
  • Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị Trấn PRao, Huyện Đông Giang
  • Điện thoại: 02353898654