Bưu điện văn hóa xã Tiên Lãnh

  • Mã bưu điện: 562120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Lãnh
  • Địa chỉ: Thôn 10, Xã Tiên Lãnh, Huyện Tiên Phước
  • Điện thoại: 0825719026