Bưu điện khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Nam

  • Mã bưu điện: 560100
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Nam
  • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: 02353852898