Bưu điện văn hóa xã Phước Xuân

  • Mã bưu điện: 565213
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Lao Mưng, Xã Phước Xuân, Huyện Phước Sơn
  • Điện thoại: 0969092053