Bưu điện văn hóa xã Quế Ninh

  • Mã bưu điện: 563220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quế Ninh
  • Địa chỉ: Thôn 1 (thôn Khánh Bình), Xã Quế Ninh, Huyện Nông Sơn
  • Điện thoại: 02353654151