Hòm thư Công cộng xã Điện Thắng Nam

  • Mã bưu điện: 564327
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Điện Thắng Nam
  • Địa chỉ: Thôn Phong Ngũ Tây, Xã Điện Thắng Nam, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: