Bưu điện khai thác cấp 2 Nam Giang

  • Mã bưu điện: 566050
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Nam Giang
  • Địa chỉ: Thôn Dung, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang
  • Điện thoại: 02353840838