Bưu điện văn hóa xã Tam Nghĩa

  • Mã bưu điện: 562573
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Nghĩa
  • Địa chỉ: Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành
  • Điện thoại: 0909389492