Bưu điện văn hóa xã Sông Kôn

  • Mã bưu điện: 565610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Kôn
  • Địa chỉ: Thôn Bền, Xã Sông Kôn, Huyện Đông Giang
  • Điện thoại: 0947605150