Bưu điện văn hóa xã Bình Định Nam

  • Mã bưu điện: 561727
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Định Nam
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Đức, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình
  • Điện thoại: 01642030552