Bưu điện văn hóa xã Cẩm Nam

  • Mã bưu điện: 564040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Nam
  • Địa chỉ: Khối Châu Trung (10 tổ), Phường Cẩm Nam, Thành Phố Hội An
  • Điện thoại: 02353864222