Bưu điện văn hóa xã Bình Triều

  • Mã bưu điện: 561650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Triều
  • Địa chỉ: Thôn Phước Ấm (thôn 3), Xã Bình Triều, Huyện Thăng Bình
  • Điện thoại: 0905204273