Bưu điện Núi Thành

  • Mã bưu điện: 562300
  • Bưu cục: Bưu điện Núi Thành
  • Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành
  • Điện thoại: 02353871227