Bưu điện văn hóa xã Điện Trung

  • Mã bưu điện: 564511
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Trung
  • Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Điện Trung, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 02353744969