Bưu điện Điện Bàn

  • Mã bưu điện: 564200
  • Bưu cục: Bưu điện Điện Bàn
  • Địa chỉ: Sô´189, Đường Trần Nhân Tông, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 02353867436