Bưu điện văn hóa xã Cẩm Sa

  • Mã bưu điện: 564610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Sa
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Điện Nam Trung, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 0763740007