Bưu điện văn hóa xã Duy Thu

  • Mã bưu điện: 562870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Thu
  • Địa chỉ: Thôn Phú Đa 2, Xã Duy Thu, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 02353731102