Bưu điện văn hóa xã Tà Bhing

  • Mã bưu điện: 566040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tà Bhing
  • Địa chỉ: Thôn Bà Xua, Xã Tà BHing, Huyện Nam Giang
  • Điện thoại: 02353792123