Bưu điện văn phòng BĐH Phú Ninh

  • Mã bưu điện: 566396
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Phú Ninh
  • Địa chỉ: Khối phố Cẩm Thịnh, Thị Trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh
  • Điện thoại: