Hòm thư Công cộng xã Tam Thái

  • Mã bưu điện: 566227
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Tam Thái
  • Địa chỉ: Thôn Khánh Thọ, Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh
  • Điện thoại: