Bưu điện văn hóa xã Bình Nam

  • Mã bưu điện: 561840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Nam
  • Địa chỉ: Thôn Nghĩa Hòa, Xã Bình Nam, Huyện Thăng Bình
  • Điện thoại: 0912852442