Bưu điện Hà Tân

  • Mã bưu điện: 564810
  • Bưu cục: Bưu điện Hà Tân
  • Địa chỉ: Thôn Tân Hà, Xã Đại Lãnh, Huyện Đại Lộc
  • Điện thoại: 0235‎3974102