Bưu điện khai thác cấp 2 Bắc Trà My

  • Mã bưu điện: 563610
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Bắc Trà My
  • Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Thị, Thị Trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My
  • Điện thoại: 02353879999