Bưu điện văn hóa xã Duy Sơn

  • Mã bưu điện: 562881
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Chiêm Sơn, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 02353878222