Hòm thư Công cộng xã Trà Tập

  • Mã bưu điện: 565324
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Trà Tập
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Tập, Huyện Nam Trà My
  • Điện thoại: