Bưu điện văn hóa xã Tam Lãnh

  • Mã bưu điện: 566201
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Lãnh
  • Địa chỉ: Thôn An Lâu 1, Xã Tam Lãnh, Huyện Phú Ninh
  • Điện thoại: 0343770089