Bưu điện khai thác cấp 2 Đông Giang

  • Mã bưu điện: 565520
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Đông Giang
  • Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị Trấn PRao, Huyện Đông Giang
  • Điện thoại: 02353898789