Hòm thư Công cộng xã A Ting

  • Mã bưu điện: 565637
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã A Ting
  • Địa chỉ: Thôn Chờ Nết, Xã A Ting, Huyện Đông Giang
  • Điện thoại: