Bưu điện Mỹ Sơn

  • Mã bưu điện: 562860
  • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 02353877013