Bưu điện Thăng Bình

  • Mã bưu điện: 561600
  • Bưu cục: Bưu điện Thăng Bình
  • Địa chỉ: Tổ 7, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình
  • Điện thoại: 02353874265