Bưu điện HCC TP Tam Kỳ

  • Mã bưu điện: 561243
  • Bưu cục: Bưu điện HCC TP Tam Kỳ
  • Địa chỉ: Sô´159, Đường Trương Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: 02353825333